Vlaggen disclaimer > Landenvlaggen > Vlaggenmasten > Banieren > Tafelvlaggen > Wimpels > Provincie > Provincievlaggen > Masten. > Vlagdagen-protocol

  Vlaggen - Banieren - Spandoeken - Vlaggenmasten - Landenvlaggen - Provincievlaggen - Wimpels - Tafelvlaggen - Onderhoud - Huurmasten - Gevelsystemen  
  vlaggen top  
 

Vlaggen verkoop

Vlaggen Allsigns menu

Home   Vlaggen webshop   Aanbiedingen   Offerte   Contact    
 
 

Aanbiedingen

Banieren

Beach vlaggen

Digitaal print

Gevelbanners

Indoor systemen

Landenvlaggen

Plaatsing-Service

Provincie vlaggen

Provincie wimpels

Spandoeken

Tafelvlaggen

Vlaggenmasten

Vlaggen

Zeefdruk

vlagdagen-protocol

Alg. voorwaarden pdf

PDF reader downloaden

dummy
 

 

AVG-GDPR Privacy

&

Disclaimer


 

   

 

AVG-GDPR Privacy

 

ALL-SIGNS Vlaggen & Masten verzameld op de volgende manieren (mogelijk) privacy gevoelige gegevens: via telefonisch contact, via ontvangen e-mail of via ons offerte, contact, en bestelformulier van de website.

 

Telefonisch noteren wij (mogelijk) de volgende gegevens; NAW gegevens, tel.nummer en E-mail.

Deze gegevens worden niet gedigitaliseerd tenzij via e-mail aanvullende gegevens aan u worden verstuurd.

 

Via E-mail ontvangen gegevens word door ons verwerkt en bewaard enkel tbv onze eigen aan u gerichte informatie, offerte of orderverwerking.

 

Bij onze website formulieren offerte en contact zijn enkel naam, telefoon en e-mail verplicht in te vullen overige gevraagde gegevens invullen mag maar hoeft niet. Tevens moet u zelf op deze formulieren actief aangeven of wij uw gegevens mogen verwerken en bewarden, standaard is deze optie: nee

 

Bij ons website formulier bestelling vragen wij om uw NAW gegevens, tel.nummer en E-mail omdat deze nodig zijn voor de verwerking en versturen van uw bestelling. Met het plaatsen van uw bestelling geeft u ons toestemming uw gegevens te verwerken en bewaren om deze bestelling uit te kunnen voeren.

 

Alle aan ons verstrekte gegevens zijn alleen bedoelt voor intern gebruik door all-signs en worden nooit verkocht of doorgegeven aan derden, tenzij wij hier door de wet toe verplicht zijn aan daartoe gerechtigde (overheids)instanties.

 

Wij zijn tevens verplicht uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen en beveiligen tegen onbevoegd gebruik.

 

Uw gegevens worden door ons minimaal 4 maanden en maximaal 12 maanden bewaard, tenzij wij volgens de wet verplicht zijn deze langer te bewaren.

 

U heeft ook altijd het recht een verzoek te doen om uw gegevens uit onze systemen te laten verwijderen.

 

copy: april 2018

 

Disclaimer

 

Deze website, met uitzondering van enkele (hyper)links, zijn eigendom van All-Signs Vlaggen & Masten. Het is niet toegestaan om deze website of gedeelten daarvan te publiceren, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke toestemming van All-Signs.

Alle informatie op deze website is door All-Signs met de grootste zorgvuldigheid

samengesteld. All-Signs kan desondanks geen garanties geven wat betreft de aard, juistheid of de inhoud van deze gepubliceerde informatie. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Het recht om met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving wijzigingen door te voeren ligt te allen tijde bij All-Signs.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken ten opzichte van uiteindelijk geleverde producten.

Bepaalde (hyper)links in deze website leiden naar websites buiten de site van All-Signs.
Deze websites zijn geen eigendom van All-Signs. Indien deze links geactiveerd worden verlaat men de All-Signs website. All-Signs aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten onze site. All-Signs sluit alle aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade uit, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website(s).

Winkel info
dummy
winkelwagen
 
  AVG-GDPR Privacy & Disclaimer | copyright(c) All Signs  
previous close play / pauze next
 
aantal:ik ben lid
naam:
adres:
postcode:
woonplaats:
email:
website:
supervisor menu
Calender
hide
    previousfullscreendiashowcloseblackgreyredreset
next   
Welkom. Het invullen van het formulier verplicht u tot niets!
Page: